Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

Πότε θα προσδιοριστεί ο ΕΦΚΑ με βαση τα εισοδήματα του 2016 κι όχι του 2015 που υπολογίζεται τώρα;

«Σχετικά με τον προσδιορισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς του ΕΦΚΑ και τον συμψηφισμό των επιπλέον ποσών, για .....
τις περιπτώσεις που έχουν καταβληθεί, από τις 1-1-2017»

Κύριε Πρόεδρε

Όπως γνωρίζετε, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) εκπροσωπεί το σύνολο των φυσικοθεραπευτών της χώρας, δυνάμει των διατάξεων του Νόμου 3599/2007.

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας θέσουμε το σοβαρότατο ζήτημα, το οποίο αφορά τον προσδιορισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τους τρέχοντες μήνες του 2017.

Ως γνωστόν, ο προσδιορισμός της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς πραγματοποιείται βάσει των εισοδημάτων του προηγούμενου έτους, δηλαδή η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά του 2017 προσδιορίζεται βάσει των εισοδημάτων του 2016.

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων αυτό κρίθηκε αδύνατο και χρησιμοποιήθηκαν τα εισοδήματα του 2015 προκειμένου, να γίνει ο προσωρινός προσδιορισμός της ασφαλιστικής εισφοράς.

Ως γνωστόν, μέχρι τέλος του Ιουλίου 2017 όλοι οι φορολογούμενοι έχουν υποβάλλει την φορολογική τους δήλωση και υπάρχουν συγκεντρωμένα στην γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων τα ετήσια εισοδήματα του 2016.

Εφόσον ο προσδιορισμός της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς συνδέεται με την εν λόγω γραμματεία και τα εισοδήματα τα οποία προκύπτουν και φαίνονται στο σύστημα για κάθε ασφαλισμένο , δεν μπορούμε να αντιληφθούμε για ποιο λόγο πραγματοποιήθηκε ο προσδιορισμός της μηνιαίας εισφοράς του Ιουλίου του 2017 πάλι με τα εισοδήματα του 2015.

Σας πληροφορούμε ότι η πλειοψηφία των ελευθεροεπαγγελματιών φυσικοθεραπευτών έχει υποστεί σοβαρή μείωση των εισοδημάτων του, λόγω της κρίσης, από το 2015 έως το 2016.

Θα θέλαμε άμεσα την απάντησή σας, για τον λόγο της μη εφαρμογής.

Επίσης, θα θέλαμε να γνωρίζουμε τον ακριβή τρόπο του συμψηφισμού των επιπλέον εισφορών, οι οποίες έχουν καταβληθεί για το έτος 2017, αφού σας πληροφορήσουμε ότι θεωρούμε πως τα επιπλέον ποσά, που έχουν καταβληθεί, πρέπει να υπολογιστούν και να συμψηφιστούν έως του μηδενισμού τους , χωρίς την καταβολή μηνιαίας εισφοράς, μέχρι να ολοκληρωθεί ο μηδενισμός.

Με εκτίμηση

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ.

​Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ​Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ​ ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Απάντηση makpess
Νοέμβριο και βάλε !

Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τους Ορους σχολιασμού πριν αναρτήσετε το σχόλιό σας. Υπεύθυνος για κάθε σχόλιο είναι ο ίδιος ο σχολιαστής και η συμμετοχή του στη συζήτηση τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτού του όρου.