Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018

Μπόνους σε μοριοδότηση αν κάποιος είναι μουσουλμάνος σε προκήρυξη ΑΣΕΠ;


ΕΡΩΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ:
Κάπου στο facebook είδα ότι σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ πριμοδοτούνται οι Μουσουλμάνοι. Είναι αλήθεια;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ makpress:


ΝΑΙ, είναι αλήθεια, αλλά να δούμε ποιά ακριβώς είναι η αλήθεια:

Από τις 20/2 ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για την μεγάλη προκήρυξη του ΑΣΕΠ 3Κ/2018 που αφορά 8.166 θέσεις εργασίας σε δήμους και συγκεκριμένα για τις θέσεις ΔΕ.

Για την υποβολή αίτησης απαιτείται εγγραφή και χρήση κωδικών.

Κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης στο site του ΑΣΕΠ, πράγματι, ο αιτών ερωτάται αν είναι Μουσουλμάνος.

Πράγματι, υπάρχουν θέσεις αποκλειστικά για Μουσουλμάνους εκ της μειονότητας της Θράκης και αυτό είναι καλό. Η πολιτεία λαμβάνει πρόνοια, να έχουν κάποια ειδική μεταχείριση, μειονεκτούσες ομάδες πληθυσμού, όπως παλινοστούντες κ.λ.π.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, στις θέσεις ΔΕ (κυρίως οδοκαθαριστών), 5 στις 1.000 προκηρυσσόμενες θέσεις, πρέπει να καταληφθούν από μέλη της Μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης.

Τρόπος απόδειξης:
Για την απόδειξη της ιδιότητας των Ελλήνων Υπηκόων που προέρχονται από τη Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης πρέπει να προσκομίσουν:
α) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του υποψηφίου, ή άλλο πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει το θρήσκευμα.
β) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση δήμου ή κοινότητας της Θράκης, ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του δήμου/κοινότητας ή πιστοποιητικό ή βεβαίωση άλλου δήμου της χώρας, στον οποίο έχουν μετεγγραφεί από δήμο της Θράκης.

ΙΔΟΥ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2018 - ΦΕΚ  ΑΣΕΠ 4/2018 ΣΕΛΙΔΑ 323


ΚΑΙ για παράδειγμα
η κατανομή θέσεων στο δήμο Πειραιά, όπου 1 θέση προσωπικού καθαριότητας πρέπει να καταληφθεί υποχρεωτικά από Μουσουλμάνο.


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Δεν υπάρχει "πριμοδότηση των μουσουλμάνων" γενικώς, αλλά μόνο 40 περίπου Ελλήνων Μουσουλμάνων εκ Θράκης, με τη διαδικασία που πριμοδοτούνται ομογενείς, ανάπηροι, παλινοστούντες και λοιπές ειδικές κατηγορίες. Τίποτε το τρομερό δηλαδή, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους και να προλάβουμε τους "ξυπνήστε" "ΣΟΚ" "Δείτε το πριν το κατεβάσουν" και λοιπό σκουπιδαριό του διαδικτύου.