Σάββατο, 4 Αυγούστου 2018

12 αλήθειες για τη Μακεδονία

Παραθέτω ορισμένα ιστορικά και πολιτικά δεδομένα:

1. Η Αρχαία Μακεδονία ήταν ένα ελληνικό κράτος και οι κάτοικοί της μιλούσαν ελληνικά (δωρική διάλεκτο).


2. Η περιοχή της Μακεδονίας του Φιλίππου συνέπιπτε 95% με τα όρια της ελληνικής σημερινής επαρχίας της Μακεδονίας.

3. Η αρχαία Πελαγονία (σημερινή νότια FΥROM) δεν ανήκε στην αρχαία Μακεδονία αλλά κατακτήθηκε όψιμα από τον Φίλιππο.

4. Από το 1913 η γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας ανήκει στην Ελλάδα.

5. Δεν υπάρχει Μακεδονική γλώσσα. Η γλώσσα των Σλάβων που κατοικούσαν στη Μακεδονία ήταν βουλγαρική διάλεκτος.

6. Η γλώσσα των σημερινών Σλάβων της FYROM είναι τροποποιημένη τεχνητώς γλώσσα που μπορεί να θεωρηθεί ως Σερβοβουλγαρική.

7. Στη συμφωνία των Πρεσπών προέκυψε το διεθνώς πρωτότυπο και απαράδεκτο να μη συμπίπτει η εθνότητα και η γλώσσα με το όνομα της χώρας.

8. Η χρησιμοποίηση της λέξης «Μακεδονία» ως όνομα στο κράτος των Σκοπίων —ενώ μεγάλη ελληνική επαρχία ονομάζεται Μακεδονία— προδίδει σαφώς επεκτατική διάθεση της FYROM. Μάλιστα δεν υπάρχει αντίστοιχο ιστορικό προηγούμενο να ονομάζεται μια νεόκοπη χώρα με το όνομα επαρχίας γειτονικού κράτους. Τον επεκτατισμό μέσω του «Μακεδονισμού» δείχνουν και η παγκόσμια προπαγάνδα των Σκοπιανών, οι χάρτες και τα σχολικά βιβλία τους. Το κράτος τους είναι μικρό και δεν αποτελεί απειλή τώρα, αλλά δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει αν μεταβληθούν οι γεωπολιτικές συνθήκες.

9. Το τι ονομάστηκε γεωγραφικά «Μακεδονία», για διοικητικούς σκοπούς, σε άλλες χρονικές περιόδους —πέραν της αρχαίας— δεν έχει σημασία, δεδομένου ότι οι Σκοπιανοί και το κράτος τους θέλουν να ταυτιστούν τελείως ανιστόρητα με την αρχαία Μακεδονία του Φιλίππου και του Μ. Αλεξάνδρου.

10. Το ποσοστό των ελληνικής συνείδησης κατοίκων της Μακεδονίας στις αρχές του 20ού αιώνα —αν εξαιρεθούν οι Οθωμανοί Τούρκοι— ήταν σαφώς μεγαλύτερο όλων των άλλων όπως δείχνει η απογραφή του Χιλμή πασά. Επίσης ο αριθμός των ελληνικών σχολείων και των μαθητών τους ήταν συντριπτικά ανώτερος των Βουλγαρικών.

11. Με τους πολέμους 1912-1913 απελευθερώθηκε η Μακεδονία. Στη συνθήκη του Βουκουρεστίου (1913) δεν αναφέρεται κατανομή της Μακεδονίας σε τρεις χώρες (αυτό κακώς αναφέρεται έτσι, ακόμη και από Έλληνες) αλλά ορίζονται τα σύνορα Ελλάδας, Βουλγαρίας και Σερβίας.

12. Η Μακεδονία ως γεωγραφική περιοχή και ως όνομα ανήκει αποκλειστικά στην Ελλάδα. Η χρήση του ονόματος «Μακεδονία – Μακεδονικός», από τους Σκοπιανούς αποτελεί κλοπή και ιδιοποίηση ξένου για αυτούς ονόματος, γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού.

Δημ. Καραμήτσος
Ομότιμος καθηγητής Ιατρικής ΑΠΘ