Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018

"Democracy" visited Libya

A young Libyan man took pictures in the city of Benghazi in 2018 in the same places where he had taken pictures in 2000 :


Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τους Ορους σχολιασμού πριν αναρτήσετε το σχόλιό σας. Υπεύθυνος για κάθε σχόλιο είναι ο ίδιος ο σχολιαστής και η συμμετοχή του στη συζήτηση τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτού του όρου.