Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018

Οι Τσιπροκαμμένοι θεωρούν τους πολίτες πρόβατα...

Όμως τα πρόβατα -και ιδιαίτερα στη Μακεδονία- καμιά φορά αντιδρούν έτσι: