Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018

Οι Τσιπροκαμμένοι θεωρούν τους πολίτες πρόβατα...

Όμως τα πρόβατα -και ιδιαίτερα στη Μακεδονία- καμιά φορά αντιδρούν έτσι:

Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τους Ορους σχολιασμού πριν αναρτήσετε το σχόλιό σας. Υπεύθυνος για κάθε σχόλιο είναι ο ίδιος ο σχολιαστής και η συμμετοχή του στη συζήτηση τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτού του όρου.