Σάββατο, 7 Ιουλίου 2018

-Καλά ρε, δεν ντρέπεσαι με τόσο παραμύθι; - Καθόλου, αφού θα με ξαναψηφίσετε!

"ε, τι; μήπως οι άλλοι ήταν καλύτεροι; τους είδαμε κι αυτούς 40 χρόνια".