Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018

Πυρκαγιά με νεκρούς στην Νότια Ελλάδα και κανείς δεν ασχολείται. Κανείς δεν εγκαλεί την περιφερειακή αρχή και η δικαιοσύνη συγκαλύπτει ακόμα μια φορά όπως με την Μάνδρα. Δυο μέτρα και δύο σταθμά.