Σάββατο, 5 Μαΐου 2018

8 χρόνια μετά, ατιμώρητοι οι ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ της Μαρφιν

Δεν χρειάζεται κανένα άλλο σχόλιο...

Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τους Ορους σχολιασμού πριν αναρτήσετε το σχόλιό σας. Υπεύθυνος για κάθε σχόλιο είναι ο ίδιος ο σχολιαστής και η συμμετοχή του στη συζήτηση τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτού του όρου.