Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017

ΟΑΣΘ: Εκδόθηκε η εγκύκλιος που απαλλάσσει τους μετόχους από τον ΕΦΚΑ

Όπως σας ενημερώσαμε αποκλειστικά, στις 20 Οκτωβρίου ....

(makpress.blogspot.gr/541.html), ήταν θέμα ημερών η έκδοση της εγκυκλίου. ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ:

► Δεν υφίσταται υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ από 1/8/2017 (έναρξη ισχύος του Ν. 4482/2017: 25/7/2017) για τα πρόσωπα που κατείχαν την ιδιότητα του «μετόχου ΟΑΣΘ» (καθώς η ιδιότητα αυτή έχει πλέον απολεσθεί) εκτός αν υπάρχει άλλη υπακτέα στον ΕΦΚΑ δραστηριότητα από την οποία απορρέει υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση

Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τους Ορους σχολιασμού πριν αναρτήσετε το σχόλιό σας. Υπεύθυνος για κάθε σχόλιο είναι ο ίδιος ο σχολιαστής και η συμμετοχή του στη συζήτηση τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτού του όρου.