Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017

Επιμένει ο Δήμαρχος

Νέα μάχη, αυτήν τη φορά ενώπιον της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152, αναμένεται να δώσει ο δήμος Θεσσαλονίκης στην.....
προσπάθειά του να εφαρμόσει το καινούργιο πλαίσιο που έχει σχεδιάσει για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον εσχάτως ανακαινισμένο πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας καθώς και στα υπό εκμίσθωση γυάλινα περίπτερα της νέας παραλίας.

Οι δύο σχετικές αποφάσεις που ελήφθησαν από το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης ακυρώθηκαν προ ημερών από την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, με αποτέλεσμα οι νέες ρυθμίσεις που είχαν προβλεφθεί τόσο για τον άξονα της Αγίας Σοφίας όσο και για το παραλιακό μέτωπο, επί του παρόντος τουλάχιστον, να μην μπορούν να εφαρμοστούν. Η αποκεντρωμένη διοίκηση διατύπωσε την άποψη ότι οι επίμαχες αποφάσεις είχαν κανονιστικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου θα έπρεπε να έχουν ληφθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου.
Η διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης, ωστόσο, που με σχετική ανακοίνωσή της υπογράμμισε ότι διαφωνεί με αυτό το σκεπτικό, προετοιμάζει προσφυγή ενώπιον της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152. Αίτημα του δήμου Θεσσαλονίκης είναι να ακυρωθεί η απόφαση του συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, με την οποία μπαίνει φρένο στα σχέδιά του για την αξιοποίηση των γυάλινων περιπτέρων της νέας παραλίας και για τη ρύθμιση του καθεστώτος ανάπτυξης των τραπεζοκαθισμάτων στην Αγίας Σοφίας. Οι λεπτομέρειες των δύο προσφυγών που θα κατατεθούν πρόκειται να συζητηθούν στην αυριανή συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Θεσσαλονίκης.
Τι υποστηρίζουν για τα περίπτερα της νέας παραλίας
Η πρώτη απόφαση του δήμου Θεσσαλονίκης, η οποία ακυρώθηκε μερικώς από την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, αφορά την εκμίσθωση αναψυκτηρίων στο παραλιακό μέτωπο. Η αποκεντρωμένη διοίκηση έκρινε ότι η επίμαχη απόφαση έχει κανονιστικό χαρακτήρα και για το λόγο αυτό θα έπρεπε να έχει ληφθεί με απόλυτη πλειοψηφία, ενώ απαιτούνταν και σχετική εισήγηση της επιτροπής ποιότητας ζωής.
Ωστόσο, η διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων του δήμου Θεσσαλονίκης κρίνει το σκεπτικό της αποκεντρωμένης διοίκησης εσφαλμένο και προτείνει στη δημοτική αρχή να προχωρήσει σε προσφυγή προς την ειδική επιτροπή του άρθρου 152. Ειδικότερα, στη σχετική εισήγηση που κατατίθεται προς έγκριση στην αυριανή συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής, η επιχειρηματολογία των δημοτικών υπηρεσιών επικεντρώνεται στα ακόλουθα:
1. Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στο πλαίσιο για τις κανονιστικές ρυθμίσεις, αφού έχει περιορισμένο χαρακτήρα. Ειδικότερα, δεν αφορά το σύνολο των περιπτέρων πολιτισμού και αναψυχής που αναπτύσσονται κατά μήκος του παραλιακού μετώπου ούτε θέτει όρους και προϋποθέσεις για τη λειτουργία καταστημάτων ή για τη χρήση συνολικά του χώρου της παραλίας.
2. Η δυνατότητα του δήμου Θεσσαλονίκης να εκμισθώσει τα ακίνητα και τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη νέα παραλία προκύπτει από μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε ανάμεσα στο δήμο, στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. και στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το ίδιο μνημόνιο, ο δήμος Θεσσαλονίκης έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στην ΕΤΑΔ ως αντάλλαγμα “ποσοστό 20% επί των πάσης φύσης εσόδων από εκμεταλλεύσεις εμπορικού ή επιχειρηματικού χαρακτήρα και εν γένει από την ιδιωτικοοικονομική εκμετάλλευση των παραχωρούμενων ακινήτων”.
3. Η διαδικασία εκμίσθωσης των αναψυκτηρίων από το δήμο γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 192, παρ. 1 του Ν.3463/2006, που δεν απαιτεί απόλυτη πλειοψηφία επί του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου.
Η επιχειρηματολογία για την Αγίας Σοφίας
Η αποκεντρωμένη διοίκηση, εξάλλου, απέρριψε την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου σχετικά με τον κανονισμό διάθεσης κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην Αγίας Σοφίας και στους κάθετους προς αυτήν πεζόδρομους Αγίας Θεοδώρας και Γεωργίου Σταύρου. Συγκεκριμένα, η αποκεντρωμένη έκρινε ότι “η υπό κρίση απόφαση τυγχάνει μη νόμιμη και ακυρωτέα, διότι ελήφθη χωρίς την απαιτούμενη εκ του νόμου απόλυτη πλειοψηφία επί του συνόλου των μελών”.
Από την πλευρά της, η γενική διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Θεσσαλονίκης υποστηρίζει πως παρότι η επίμαχη απόφαση ελήφθη χωρίς την απόλυτη πλειοψηφία επί του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου, δεν στερείται νομιμότητας. Και αυτό διότι, σύμφωνα με το σκεπτικό των αρμόδιων δημοτικών υπηρεσιών, “οι όροι και οι τεχνικές και λειτουργικές προϋποθέσεις για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων και οι γενικές ρυθμίσεις ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων και τοποθέτησης εξοπλισμού στο σύνολο των κοινόχρηστων χώρων του δήμου Θεσσαλονίκης έχουν ήδη καθοριστεί με τις υπ’ αρ. 1000/2013, 224/2014, 237/2014, 374/2015, 375/2015, 1173/2015 και 691/2015 γενικές κανονιστικές αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, οι οποίες έχουν ήδη ελεγχθεί και εγκριθεί ως προς τη νομιμότητά τους από την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης”.
Όπως επισημαίνεται σε σχετικό έγγραφο της διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών, με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που απορρίφθηκε απλώς εξειδικεύονται οι ζώνες όπου επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στους συγκεκριμένους τρεις πεζόδρομους. “Πρόκειται δηλαδή στην ουσία για την απλή -και μάλιστα μονοσήμαντη- σχεδιαστική απεικόνιση/εφαρμογή των δεσμεύσεων που απορρέουν από τις προαναφερθείσες ήδη εγκεκριμένες ως προς τη νομιμότητά τους αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου”, τονίζεται στο ίδιο έγγραφο.
Εξάλλου, οι αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες υπογραμμίζουν ότι για τον καθορισμό των ζωνών όπου θα επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ο δήμος δεσμευόταν από σειρά αποφάσεων που ελήφθησαν από τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για την προστασία των μνημείων και των ιστορικών τόπων (υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας, υπουργείο Εσωτερικών – Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών και Διατηρητέων Κτιρίων).
Ρεπορτάζ:B.Zoύκα, Πηγή:εφημερίδα Μακεδονία

Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τους Ορους σχολιασμού πριν αναρτήσετε το σχόλιό σας. Υπεύθυνος για κάθε σχόλιο είναι ο ίδιος ο σχολιαστής και η συμμετοχή του στη συζήτηση τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτού του όρου.