Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

Πώς θα μάθουμε εάν είμαστε στη μαύρη λίστα με τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα

Ειδοποιητήρια με πρόστιμα 250 ευρώ....
έφτασαν από το πρωί της Παρασκευής σε περίπου 1.100.000 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων.
Τα πρόστιμα αφορούν όσους έχουν αφήσει τα οχήματά τους ανασφάλιστα. Από σήμερα, όσοι έλαβαν τα ειδοποιητήρια με τα πρόστιμα αναμένεται να ξεκινήσουν τις διαδικασίες απαλλαγής από το πρόστιμο, εφόσον αυτό ήταν λάθος. Καλό είναι ο κάτοχος να απευθυνθεί στην εταιρεία που ασφάλισε το αυτοκίνητό του, ώστε να κάνουν μαζί το ανάλογο αίτημα διαγραφής απο τη λίστα.
Για να ελέγξουμε εάν το αυτοκίνητό μας βρίσκεται στη συγκεκριμένη λίστα θα πρέπει να το βλέπουμε εδώ.
Με το παραπάνω Link μπορούμε να συνδεόμαστε με το site του “Επικουρικού Κεφαλαίου”. Εκεί συμπληρώνετε το ΑΦΜ σας, τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός σας, συμπληρώνοντας και τον κωδικό ασφαλείας και άμεσα μαθαίνουμε την απάντηση.

Τι πρέπει όμως να κάνετε αν πήρατε ειδοποιητήριο και είναι λάθος

Στις περιπτώσεις που μη ορθώς το όχημά σας περιλαμβάνεται στον κατάλογο των μη ασφαλισμένων, θα πρέπει, κατά περίπτωση, να ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:
· Αν ήταν ασφαλισμένο κατά την ημερομηνία διασταύρωσης, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ασφαλιστική επιχείρηση στην οποία το έχετε ασφαλίσει, προκειμένου να γίνουν οι εκ μέρους της αναγκαίες ενέργειες
· Αν δεν σας ανήκε ποτέ ή έχει αλλάξει αριθμό κυκλοφορίας ή έχει διαγραφεί ή ήταν σε ακινησία κατά την ημερομηνία διασταύρωσης θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια για τη φορολογία σας Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαίωση ακινησίας ή ιστορικό μεταβολών του συγκεκριμένου οχήματος από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών, στην οποία έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του κ.λπ.)
· Αν υπάρχει λάθος στα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας ή το όχημα δεν σας ανήκει πλέον, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια, κατά τα προαναφερθέντα, Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών.
· Αν υποβλήθηκε αίτηση μεταβίβασης του οχήματος σε Κ.Ε.Π. και δεν έχει εκδοθεί ακόμα η νέα άδεια κυκλοφορίας, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του Κ.Ε.Π. για την υποβολή του αιτήματος μεταβίβασης
· Αν υπάρχει εξαίρεση της υποχρεωτικής ασφάλισης κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 3 του π.δ.237/1986 (ΦΕΚ Α΄ 331), όπως ισχύει, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ., προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.
Στην περίπτωση που το όχημά σας εντοπίσθηκε και από την Αστυνομική Αρχή και επιβλήθηκαν οι ποινές και τα πρόστιμα της παρ.4 του άρθρου 5 και του άρθρου 12 του π.δ.237/1986, όπως ισχύουν, δεν απαιτείται η πληρωμή του παραβόλου των 250,00 ευρώ για την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Θα πρέπει όμως, πριν την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας τη σχετική πράξη της Αστυνομικής Αρχής για τη γνωστοποίηση της εξαίρεσής σας από την υποχρέωση πληρωμής του παραβόλου.
Τα παράβολα που δεν θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και αυτά που δημιουργήθηκαν για οχήματα που εξαιρέθηκαν κατά τα προαναφερθέντα από τον κατάλογο των μη ασφαλισμένων, ακυρώνονται αυτόματα.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με τα προαναφερθέντα, μετά την παρέλευση διμήνου από την έκδοση της παρούσας, τα στοιχεία σας και τα στοιχεία του οχήματός σας θα αποσταλούν στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή προκειμένου να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις (αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας κ.λ.π.)».
Υπενθυμίζεται ότι το πρόστιμο δεν διαγράφεται ακόμη και αν ο ιδιοκτήτης ασφάλισε το όχημά του μετά την ημερομηνία διασταύρωσης των στοιχείων και πριν λάβει την ενημέρωση για το πρόστιμο.

Τι πρέπει να κάνετε αν τελικά δεν απαλλαγείτε από την επιβολή προστίμου

Υπενθυμίζεται ότι αν έχετε λάβει ειδοποιητήριο για όχημα που εμπίπτει σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, απαιτείται η πληρωμή μόνο ενός παραβόλου. Το πρόστιμο θα πληρώνεται με ειδικό παράβολο που έχει δημιουρηθεί από την Α.Α.Δ.Ε. για κάθε Α.Φ.Μ. Ιδιοκτήτη. Ανάκτηση και πληρωμή του παράβολου μπορεί να γίνει μέσα από την εφαρμογή e-Παράβολο, στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ .

Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τους Ορους σχολιασμού πριν αναρτήσετε το σχόλιό σας. Υπεύθυνος για κάθε σχόλιο είναι ο ίδιος ο σχολιαστής και η συμμετοχή του στη συζήτηση τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτού του όρου.