Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

Τι ονειρευόταν η αριστερά προπέρυσι τέτοια μέρα;

Σαν σήμερα 31 Μαΐου 2015. Ονειρευόταν...
έξοδο στις αγορές.
Ένα μήνα μετά, κλείσανε τις τράπεζες.
Ας θυμηθούμε:

Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τους Ορους σχολιασμού πριν αναρτήσετε το σχόλιό σας. Υπεύθυνος για κάθε σχόλιο είναι ο ίδιος ο σχολιαστής και η συμμετοχή του στη συζήτηση τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτού του όρου.