Σάββατο, 1 Απριλίου 2017

VIDEO: Ο χορός του Αρτέμη Σώρρα σε διαγωνισμό bodybuilding -Υπό τους ήχους των «9 1/2 εβδομάδων»

περασμένα μεγαλεῖα
καὶ διηγώντας τα νὰ κλαῖς


Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τους Ορους σχολιασμού πριν αναρτήσετε το σχόλιό σας. Υπεύθυνος για κάθε σχόλιο είναι ο ίδιος ο σχολιαστής και η συμμετοχή του στη συζήτηση τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτού του όρου.