Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

Λόλα να ένας επενδυτής !

Στον τομέα της ενέργειας επιδιώκει να εισέλθει ο τραγουδιστής, Σάκης Ρουβάς, ο οποίος....
προχώρησε στην ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας που θα δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων στον τομέα των θερμοκηπίων, της παραγωγής βιολογικών αγροτικών προϊόντων αλλά και στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές όπως βιομάζα και βιοαέριο.
Η εταιρεία SK Κτηνοτροφική συστήθηκε στις 21 Ιανουαρίου, με διάρκεια 50 έτη και αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 24 χιλιάδων ευρώ το οποίο «καλύπτεται εξολοκλήρου με καταβολή μετρητών από τον ιδρυτή Αναστάσιο Ρουβά, καλλιτέχνη», ο οποίος και κατέχει τις 1000 ονομαστικές κοινές μετοχές αξίας 24 ευρώ η κάθε μία.
Ο Σάκης Ρουβάς, πάντως, δεν μετέχει στο τριμελές διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, αν και ασχολείται ενεργά με την προώθηση των επιχειρηματικών της πλάνων.
Σύμφωνα με ΜΜΕ της Θεσσαλίας, ο τραγουδιστής έχει αγοράσει έκταση 37 στρεμμάτων στον νομό Καρδίτσας, όπου αναμένεται να κατασκευαστεί υπερσύγχρονη μονάδα πράσινης ενέργειας για την παραγωγή ρεύματος.