Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

Προώθηση της Απασχόλησης στην Κεντρική Μακεδονία...

...μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους Θύλακες Υψηλής Ανεργίας

Στο Πλαίσιο του προγράμματος «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους Θύλακες Υψηλής Ανεργίας», το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας οργανώνουν διήμερο Σεμινάριο Εκπαίδευσης που θα πραγματοποιηθεί στις 2-3 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη για τους 25 Δήμους της Βόρειας Ελλάδας που συμμετέχουν στην πιλοτική φάση του προγράμματος.
Το σεμινάριο θα διαρκέσει την πρώτη μέρα από τις 9:00π.μ. μέχρι τις 5:00μ.μ. και τη δεύτερη από τις 09:00π.μ. μέχρι περίπου τις 3:00μ.μ.
Στις εργασίες του σεμιναρίου, το οποίο πραγματοποιείται στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, συμμετέχουν στελέχη 25 Δήμων.

Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τους Ορους σχολιασμού πριν αναρτήσετε το σχόλιό σας. Υπεύθυνος για κάθε σχόλιο είναι ο ίδιος ο σχολιαστής και η συμμετοχή του στη συζήτηση τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτού του όρου.