Κυριακή, 19 Μαρτίου 2017

Κατερινιώ τι νέα;

Εκείνο το πρωθυπουργικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη, έχουμε κανένα νέο για το έργο του..;