Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

Τεράστιο το χάσμα μισθών υπέρ των δημοσίων υπαλλήλων

Η συντριπτική κυριαρχία των επιχειρησιακών συμβάσεων που υπογράφονται έναντι των κλαδικών και ....
ανέρχονται στο 95% του συνόλου, η επικράτηση της μερικής απασχόλησης στις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται με ποσοστό 54,7%, η εκτίμηση ότι το πραγματικό ποσοστό ανεργίας ανέρχεται στο 29,6%, καθώς και η διαπίστωση ότι σχεδόν τέσσερις στους δέκα εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα αμείβονται με μισθούς κάτω από τα 700 ευρώ καθαρά, είναι ορισμένα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης 2017 του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία.

Επίσης, η έκθεση αναδεικνύει και το μεγάλο χάσμα μισθών που υπάρχει μεταξύ των εργαζομένων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της οικονομίας, καθώς σύμφωνα με αυτή το 54,2% του Δημοσίου αμείβεται με μισθούς που υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ τον μήνα, σε αντίθεση με τον ιδιωτικό τομέα όπου μόνο το 17,8% λαμβάνει μηνιαίο μισθό υψηλότερο των 1.000 ευρώ.

Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τους Ορους σχολιασμού πριν αναρτήσετε το σχόλιό σας. Υπεύθυνος για κάθε σχόλιο είναι ο ίδιος ο σχολιαστής και η συμμετοχή του στη συζήτηση τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτού του όρου.