Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

Τι δουλειά έχουν οι Δήμαρχοι με τη μετεξέλιξη των πρακτορείων ΟΠΑΠ σε μίνι-καζίνο;

Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Κεντρικής Μακεδονίας στις...
22 Φεβρουαρίου 2017 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, 26ης Οκτωβρίου 43, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Επικύρωση 2ου/17 πρακτικού Δ.Σ. ΠΕΔΚΜ.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μετεξέλιξη των 5.000 πρακτορείων του ΟΠΑΠ σε μίνι καζίνο (εισηγητής Θ. Παπαδόπουλος)
(σ.σ.makpress: δηλαδή, σαν τι απόφαση θα πάρετε εσείς, για τα πρακτορεία ΟΠΑΠ; Που σας πέφτει λόγος; Περίεργο...)

3. Οικονομική ενίσχυση στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης

4. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Χαλκιδικής ΑΕ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ.

5. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για τη δημοπρασία του έργου: «Αξιοποίηση Γεωτρήσεων Δήμου Κασσάνδρας και κατασκευή Αγωγών προσαγωγής νερού προς Υδατοδεξαμενές και Κεντρικά Φρεάτια διανομής πόσιμου νερού» προϋπολογισμού 1.319.098,99 χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με την παράγραφο 8β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

6. Ενημέρωση - Ανακοινώσεις.

Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τους Ορους σχολιασμού πριν αναρτήσετε το σχόλιό σας. Υπεύθυνος για κάθε σχόλιο είναι ο ίδιος ο σχολιαστής και η συμμετοχή του στη συζήτηση τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτού του όρου.