Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

Δήμος Θεσσαλονίκης: γιατί λείπουν οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των Αντιδημάρχων;

Ούτε ένας από τους αντιδημάρχους εμφανίζεται να έχει δημοσιοποιήσει όπως υποχρεούται, δήλωση ακριβούς περιουσιακής κατάστασης για το έτος 2015 (εισοδήματα 2014), στην σχετική ....
ιστοσελίδα, η οποία επιπλέον, είναι ανεπίκαιρη καθώς εμφανίζονται να κατέχουν την θέση ήδη παραιτηθέντες και δεν εμφανίζονται οι ενεργοί.

διαβάστε τη συνέχεια της αποκάλυψης του site komistes.gr εδώ