Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

Σάββας Αναστασιάδης: "Θολό το τοπίο σχετικά με το πλαίσιο Διαχείρισης ΕΣΠΑ 2014-2020"

Σάββας Αναστασιάδης: « Θολό το τοπίο σχετικά με το πλαίσιο Διαχείρισης ΕΣΠΑ 2014-2020. Θα προχωρήσει το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού στην....
έγκριση των σχετικών διοικητικών πράξεων για τις νέες δομές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ή προτίθεται να αλλάξει το μοντέλο διαχείρισης; Γιατί πολλαπλασιάζονται συνεχώς οι προτάσεις για νέες Επιτελικές Δομές ανά τομέα αρμοδιότητας των Υπουργείων αντί ανά Υπουργείο όπως προβλέπεται από το Νόμο 4314/2014;
Για όλα αυτά ζητάμε να μας ενημερώσει ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με σχετική Ερώτηση που καταθέσαμε Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Για να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ»