Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

Σάββας Αναστασιάδης: "Θολό το τοπίο σχετικά με το πλαίσιο Διαχείρισης ΕΣΠΑ 2014-2020"

Σάββας Αναστασιάδης: « Θολό το τοπίο σχετικά με το πλαίσιο Διαχείρισης ΕΣΠΑ 2014-2020. Θα προχωρήσει το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού στην....
έγκριση των σχετικών διοικητικών πράξεων για τις νέες δομές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ή προτίθεται να αλλάξει το μοντέλο διαχείρισης; Γιατί πολλαπλασιάζονται συνεχώς οι προτάσεις για νέες Επιτελικές Δομές ανά τομέα αρμοδιότητας των Υπουργείων αντί ανά Υπουργείο όπως προβλέπεται από το Νόμο 4314/2014;
Για όλα αυτά ζητάμε να μας ενημερώσει ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με σχετική Ερώτηση που καταθέσαμε Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Για να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ»

Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τους Ορους σχολιασμού πριν αναρτήσετε το σχόλιό σας. Υπεύθυνος για κάθε σχόλιο είναι ο ίδιος ο σχολιαστής και η συμμετοχή του στη συζήτηση τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτού του όρου.